Cégismertető

Tisztelt leendő Partnerünk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kérjük, ismerkedjenek meg Irodánk tevékenységével.

Az ELTI Energetikai Létesítményeket Tervező Iroda Kft.-t 1996-ban alapítottuk. Irodánkat elsősorban szakértői, tervezési, mérnökszolgálati feladatok ellá¬tására hoztuk létre, de kivitelezési feladatokat is vállalunk.

Az ELTI Kft. néhány fő állandó alkalmazottal dolgozik, de az egyes szakterületeken belül – szükség szerint, azaz a feladatoktól függően – eseti megbízással külső munkatársakat, az adott szakmai területen elismert szakembereket foglalkoztatunk, illetve altervezőként esetenként más cégeket is megbízunk. Több szakterület összefogásával rendszeresen generáltervezői feladatokat is ellátunk.

Ezzel a felfogással, kis állandó létszámmal, munkatársaink megbízott szakértőkkel teameket szerveznek egy-egy adott feladatra, és így vállalkozunk szakértői, tervezési, vállalkozásirányítási, mérnökszolgálati, kivitelezési tevékenységekre.

Irodánk alapítói, az általuk irányított szakterület és szakember gárda a villamos iparág ismert és elismert szereplői.

Az ELTI Kft. kizárólagosan magyar tulajdonban lévő teljes mértékben független mérnökiroda.

AZ IRODA FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

1. Villamos berendezések

Irodánk ezen a területen elsősorban az Áramszolgáltatók (ELMŰ, ÉMÁSZ, E-ON), MAVIR Zrt., MVM Zrt., MVM OVIT Zrt., EGI Zrt. és különböző erőműveket, ipari létesítményeket beruházó cégek részére szükséges tervezési, szakértői, mérnökszolgá-lati, kivitelezési feladatokra vállalkozik elsősorban nagy- és középfeszültségű villamos transzformátorállomások, kapcsoló berendezések létesítésére.

Jól ismerjük a hasonló területen dolgozó, tervező, szerelő cégeket, és állandó kapcsolatban vagyunk velük.

Ismerjük a villamosenergia-szolgáltatás igényeit, várható feladatait.

A megrendelők részére az elkötelezettség nélküli független tervezési és szakértői munkát kínáljuk, valamint kulcsrakész vállalkozásban való részvételünket ajánljuk.

Fentiek alapján vállalkozunk tervezési, szakértői, mérnökszolgálati munkára bármilyen feszültségszintű villamos kapcsoló berendezés létesítéséhez, a telepíthetőségtől a megvalósításig (villamos technológiai szerelés és építészet komplett). Ezen belül villamos hálózattervezési, villamos relévédelmi, automatikai, irányítástechnikai, zajvédelmi tervezést és szakértést, ajánlati kiírások készítését, ajánlatok kiértékelé-sét, műszaki ellenőrzést, művezetést vállalunk.

Az átviteli hálózattal és az elosztóhálózattal kapcsolatos hálózattervezési feladatokat vállalunk.

2. Nagyfeszültségű távvezetékek

Az országos villamosenergia-rendszer 120 kV-os és nagyobb feszültségű távve-zetékeinek tervezését vállaljuk az elvi nyomvonal vizsgálatától kezdve a hatósági egyeztetések és bejárások lebonyolításán keresztül az engedélyezési és kivitelezési tervezéssel komplett. Ugyancsak vállaljuk az oszlopszerkezetek és alapozások statikai tervezését, a nyomvonalak kitűzési és geodéziai ellenőrző munkáit, a kivitelezési munkák művezetését. Vállalkozunk nagy- és középfeszültségű távvezetékek kivitelezésében való közreműködésre is.

3. Építészet

Vállalunk építészeti tervezési munkákat (mélyépítés, statika, építészet) elsősorban a különböző villamostechnológiai tervezési feladatokhoz. Elkészítjük az építési engedélyezési és kiviteli terveket a megrendelő igénye és kívánsága szerint. A tervezés-hez szükséges szakvélemények készítését, helyszíni feltárásokat, vizsgálatokat vállalunk, esetenként építési, kivitelezési feladatokat is.

Számos nagyfeszültségű alállomás épülettervét, szabadtéri kapcsolóberendezésének új és rekonstrukciós terveit készítettük el.

4. Épületgépészet

Épületgépész és villamos installációs tervező-szakértő kollégáink komplett létesítmények gépész és villamos installációs tervezését látják el.

5. Geodézia

Vállalkozunk ipari létesítmények telepítési feladataira, ezen belül geodéziai terepfelmérési, rétegvonalas helyszínrajzkészítési és kitűzési munkák ellátására. Távvezetékek kitűzési feladatait vállaljuk.

6. Szélerőművek, naperőművek kis- és nagyerőművek

Irodánk több szélerőmű park, egyéb erőmű megvalósíthatósági tanulmányát és csatlakozási és kiviteli tervét készítette el.

Vállaljuk a szélerőmű parkokkal naperőművekkel, erőművekkel kapcsolatos valamennyi tervezési tevékenységet (hálózattervezés, alállomások, távvezetékek, kábelhálózatok) tervezését és telepítését.

7. Akkumulátoros energiatárolók

Irodánk tervezőként, szakértőként részt vett az első nagy kapacitású hazai akkumulátoros energiatároló kifejlesztésében, illetve dolgozik ezen rendszerek továbbfejlesztésén, és foglalkozik az eseti telepítésekkel.

8. Vállalkozás

Irodánk közvetítő és vállalkozásirányítási feladatokat is vállal, beleértve kivitelező, gyártó, berendezés-forgalmazó cégek munkájának koordinálását, szakmai irányítását.

9. Referenciánk

Mérnökirodánkat 1996-ban alapítottuk magántulajdonból. Az ELTI Kft. alapítói, állandó és külső munkatársai az adott szakterület elismert képviselői. Szakmai önéletrajzukat kívánságukra egy-egy vállalkozás esetén megadjuk.

A cég vezetői és irányító munkatársai a Magyar Mérnöki Kamara tagjai, vezető tervezői, szakértői engedéllyel rendelkeznek.

Az ELTI Kft. 1996. óta folyamatos megrendelésekre végez tervezési munkát.

10. Minőségbiztosítás

ELTI Kft. különös gondot fordít a tervek minőségellenőrzésére.

Minden vállalkozásunknál megvaló¬sítjuk a megfelelő minőségügyi tervellenőrzést.

Altervezés esetén alkalmazzuk a megbízó cég minőségbiztosítási feltételeit. Több megbízónk felvett a minőségbiztosítási feltételeknek megfelelő altervezői listájára.

2000-ben szerződést kötöttünk a WORGMARK Szervezési és Marketing Tanácsadó Irodával, és kidolgoztuk az ISO szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, melyet 2000. december 20-án a Det Norske Veritas cég sikeresen auditált és rendszeresen megújít.

11. Szakmai kapcsolatok

Irodánk, mivel elsősorban a villamos-energia-ipar területén tevékenykedik, ezért a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnél, mint jogi tagvállalat szerepel. Munkatársaink, villamos szakembereink egyéni tagjai is az Egyesületnek.

A MEE rendezvényein, egyéb szakmai konferenciákon rendszeresen részt veszünk, és a villamos iparág ismert szakembereivel személyes kollegiális kapcsolatban vagyunk.

A cég vezetői és munkatársai természetesen tagjai a Mérnökkamarának és a megfelelő szakterületeken vezető tervezői engedéllyel, ipari szakértői engedéllyel rendelkeznek.

Mint a rövid ismertetőből is kitűnik, Irodánk egyrészt az egyes szakterületeken egy-egy adott feladat speciális ellátását célozza meg, másrészt az önálló tevékenységen túl az egyes szakterületek ismert szakértőinek esetenkénti bevonásával olyan komplex generáltervezői, mérnökszolgálati, kivitelezési feladatokra képes, melyeknél a tervezői, üzemeltetői, kivitelezői tapasztalat egységesen támogatja a munkánkat.

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Várjuk szíves érdeklődését.

Szűcs Györgyné
épületgépész üzemmérnök
társtulajdonos
ügyvezető igazgató
Szűcs György
okl. villamosmérnök
társtulajdonos
cégvezető